Quotes about coaching and teambuilding

handboll_2

If you do enough small things right,

big things can happen.

/John Wooden

Top players specialize in what they control:

– Attitude

– Communication

– Body language

– Work ethic

– Preparation

– Energy

/Gary Curneen

Mistakes are a part of the building process.

Mistakes have to be made.

How you act when you make mistakes

 is of paramount importance

/CoachK

Moody players can cast a dark cloud over a practice.

The leaders of a team can NEVER accept that.

Be consistent & positive!

/Brittney Ezell

Leaders SET THE TONE!

The better your attitude,

the better the attitude of your team;

the better your chances are of accomplishing goals.

/Unknown

Your best players have to unite and inspire the group…

otherwise, they’ll divide the group.

/Jeff Van Gundy

Your attitude is just as important as your talent.

/Unknown

Stay focused.

Your start does not determine

how you’re going to finish.

/Herm Edwards

Learn to hold a team together.

Lift some up, calm others down,

until finally they’ve got one heartbeat.

Then you’ve got a team.

/Bear Bryant

Unity is strength… when there is teamwork and collaboration,

wonderful things can be achieved.

/Mattie Stepanek

Progress is rarely a straight line.

There are always bumps in the road,

but you can make the choice to keep looking ahead.

/Kara Goucher

Team play is built in practice.

/Dean Smith

Förtroende är det bästa en tränare kan ge sin spelare oavsett ålder.

Allt annat är sekundärt.

/Magnus Grahn

Att träna så mycket som krävs, det är också en talang.

Har du inte den dedikationen, då blir det inte bra.

/Nicklas Lidström

Usain Bolt kan inte springa 100 meter på 14 sekunder på träning

och sedan springa OS-final på 9,70.

Ungefär samma tänk har vi.

/Henrik Signell, tränare för Sävehofs damer

En hyllning till våra barn- och ungdomstränare

Är det några som gör en fantastisk insats dag efter dag och många gånger år efter år, så är det alla de barn- och ungdomstränare som helhjärtat och i de flesta fall helt ideellt engagerar sig i våra idrottsföreningar. De gör ett många gånger fantastiskt arbete. Det här är en varm och uppriktig hyllning till alla de tränare och ledare (i det här fallet inom olika lagidrotter) som:

 • uppmuntrar alla spelare i laget och som alltid försöker att se den potential som alla barn och ungdomar faktiskt besitter.
 • inser det enorma värdet av att man som spelare känner att man har tränarens förtroende.
 • ser till att det är en ”safetofail” miljö, där alla känner att det är ok att missa och göra fel och vet att det är så man lär sig.
 • förstår att en atmosfär där det råder osäkerhet och rädsla för att göra fel inte har en positiv inverkan på spelarens prestation, snarare tvärtom.
 • visar spelare att det kan vara mer värt att ha kämpat oerhört bra och trots det förlora, än att ha vunnit utan att ha kämpat ordentligt. Det är inte vinsterna i sig som är utvecklande, utan det är att prestera så oerhört gott man kan utifrån den nivå där man för tillfället befinner sig.
 • inser att konstruktiv feedback i kombination med uppmuntran och tilltro kan få alla spelare att utvecklas oerhört mycket.
 • tar tag i alla de olika problem som kan tänkas uppstå med t ex mobbning och utfrysning.
 • uppmuntrar alla i laget att peppa och stötta varandra.
 • inte ser grupperingar som en självklar del av lagidrottandet, utan som istället ser sammanhållning och ömsesidig respekt som den självklara grunden.
 • låter alla som är med och tränar aktivt också få vara med och spela och där alla får ungefär lika mycket speltid. Spelar vissa spelare de ”svårare” matcherna, så får de andra i laget i så fall självklart spela de ”enklare” matcherna. Alla i laget behöver få matcherfarenhet och utvecklas av att känna att man får ta ansvar och får förtroende. Dessutom bidrar det till att utveckla en stark lagkänsla.
 • inser att ingen i förväg kommer att veta vilka som kommer att gå långt och kanske en dag bli proffs. Det är alldeles för många faktorer som spelar in och dessutom inte särskilt många som når dit. Det enda man säkert vet är att man som tränare har möjlighet att vara med och ge barn och ungdomar en positiv upplevelse av idrottande och föreningsliv och samtidigt bygga upp barns och ungas självkänsla. Att få barn och ungdomar att känna glädje över att röra på sig och känna samhörighet med laget är och måste få vara det primära.

Ett stort och varmt TACK till alla er – och sträck på er – för ni gör ett fantastiskt jobb som betyder och kommer att fortsätta betyda så mycket för så många framöver!

 

Förtroende är det bästa en tränare kan ge sin spelare oavsett ålder.

Allt annat är sekundärt.

/Magnus Grahn

De starkaste är inte alltid de som alltid vinner,

utan de som inte ger upp när de förlorar.

/Okänd

Few people get better with criticism;

most respond to encouragement instead.

/Sir Alex Ferguson

 

Vill du läsa mer om ”High Five” ett arbete som bedrivs i bland annat Rädda Barnens regi kan du läsa om det här.

En oerhört tänkvärd artikel av John O’Sullivan om vad vi kan göra för att fler ska fortsätta med sin idrott hittar du här.